Co je tedy cílem našeho spolku v roce 2014 a 2015?


Našim nejbližším cílem je uspořádat na podzim první valnou hromadu, kde budou zvoleny orgány „Asociace“ a bude schválen program pro nejbližší období. Bude tedy záležet na každém členovi spolku, kam bude naše společenství směřovat.


Copyright 2006 - 20XX ing. Břetislav Pravda