Komu je spolek určen


Tento spolek je určen všem, kteří provozují chov včelstev jako hlavní zdroj příjmů, ale i jen pro zábavu. Nechceme nijak stanovovat nějakou hranici počtu včelstev – hlavní je nadšení pro obor včelařství.

Nebráníme se členství velkých včelařských farem, ale naše zaměření je hlavně na problematiku malých a středních včelařských provozů, jak stávajících tak i nově vznikajících. Jsme přesvědčeni, že budoucnost profesionálního včelaření je hlavně v menších rodinných včelařských farmách, které budou dobře vycházet a případně i spolupracovat s okolními hobby včelaři.


Členství v jiných organizacích není na závadu členství v našem spolku. Výjimkou je členství v „Asociaci profesionálních včelařů“ (dříve Cech profesionálních včelařů).

 Copyright 2006 - 20XX ing. Břetislav Pravda